ابعاد اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم در ابعاد مختلف که بسته به نیاز و خواسته مشتری است طرح بندی و ساخته می شود. سازه نمایشگاهی می تواند توسط بست اسپیس فریم به هم متصل گردند و استحکام بالایی را برای سازه اسپیس ایجاد می نمایند. برای سفارش اسپیس فریم در ابعاد مورد نظر خود می توانید به سفارش ساخت سازه اسپیس فریم اقدام نمایید و متناسب با فضای کاری که در اختیار دارید به تولید اسپیس فریم اقدام نمایید. همچنین می توانید رنگ سفارشی خود را در سازه نمایشگاهی استفاده نمایید و یا سازه اسپیس فریم خود را در حالت های مختلف قوس دار ایجاد نمایید. ابعاد اسپیس فریم برای غرفه نمایشگاهی و یا بنر تبلیغاتی در فرم استانداری می توانند تعبیه گردند.

ابعاد اسپیس فریم

# نوع تولید اندازه (سانتی متر cm) اندازه (متر m)
1 اسپیس فریم صاف 15
2 اسپیس فریم صاف 30
3 اسپیس فریم صاف 50
4 اسپیس فریم صاف 60
5 اسپیس فریم صاف 70
6 اسپیس فریم صاف 100 1 متر
7 اسپیس فریم صاف 200 2 متر
8 اسپیس فریم صاف 230
9 اسپیس فریم صاف 250
10 اسپیس فریم صاف 270
11 اسپیس فریم صاف 300 3 متر
12 اسپیس فریم صاف 370
13 اسپیس فریم صاف 400 4 متر
-
14 اسپیس فریم قوس (کِرو) 100 1 متر
15 اسپیس فریم قوس (کِرو) 245
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 300 3 متر
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 370

سازه اسپیس

سازه اسپیس

قابل اجرا در ابعاد و مکان های مختلف

سازه اسپیس فریم به منظور برگزاری نمایشگاه ها و نیز غرفه های نمایشگاهی در برای تبلیغات و همچنین در سالن های شما ساخت و نصب می گردد. ابعاد اسپیس فریم بسته به کار و نیاز شما نصب و متصل می گردد.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم

در ابعاد مختلف

سازه اسپیس فریم بسته به اینکه در فضای باز و یا سرپوشیده مورد کاربرد قرار می گیرد باید مورد ساخت و پیکربندی قرار گیرد. با اتصال سازه اسپیس فریم می توانید شکل های مختلفی را از سازه نمایشگاهی را تولید نمایید.


سازه نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی

آسان جهت غرفه بندی نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی که برای ایجاد غرفه در نمایشگاه ها ایجاد می گردد می تواند به اسانی و نیز ترکیب شکلی متعدد متصل گردند.