اجاره اسپیس فریم

اجاره اسپیس فریم و سازه اسپیس فریم بسته به ابعاد اسپیس و نیز اینکه به چه مقصود و مقاصدی استفاده می گردد تعیین می شود. از سازه اسپیس فریم در غرفه ها ، بنر تبلیغاتی ، استیج و غیره استفاده می گردد. اجاره اسپس فریم نسبت به خرید اسپیس فریم و سازه اسپیس فریم با هزینه کمتری برای افراد درمی آید و همچنین از نظر تایم زمانی با کاهش بسیاری همراه شود.

سازه اسپیس

سازه اسپیس

قابل اجرا در ابعاد و مکان های مختلف

سازه اسپیس فریم به منظور برگزاری نمایشگاه ها و نیز غرفه های نمایشگاهی در برای تبلیغات و همچنین در سالن های شما ساخت و نصب می گردد. ابعاد اسپیس فریم بسته به کار و نیاز شما نصب و متصل می گردد.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم

در ابعاد مختلف

سازه اسپیس فریم بسته به اینکه در فضای باز و یا سرپوشیده مورد کاربرد قرار می گیرد باید مورد ساخت و پیکربندی قرار گیرد. با اتصال سازه اسپیس فریم می توانید شکل های مختلفی را از سازه نمایشگاهی را تولید نمایید.


سازه نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی

آسان جهت غرفه بندی نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی که برای ایجاد غرفه در نمایشگاه ها ایجاد می گردد می تواند به اسانی و نیز ترکیب شکلی متعدد متصل گردند.